Sinterklaas vereniging "Het Grote Boek van Sinterklaas" wil voor u een betrouwbare partner zijn. Daarom hebben wij een integriteitsbeleid opgesteld. De belangrijkste beheersmaatregel in dit verband zijn onze gedragscodes. Integriteit heeft alles te maken met onze waarden en normen en daaruit voortvloeiend ons gedrag. De gedragscodes bevatten regels voor de omgang met elkaar, met klanten, leveranciers en overige relaties. Een aantal zaken die voor al onze diensten van Sinterklaas vereniging "Het Grote Boek van Sinterklaas" gelden.
 
  • Sinterklaas vereniging"Het Grote Boek van Sinterklaas"  hecht veel waarde aan het integer zijn van zijn vrijwilligers en het integer handelen van de organisatie. Bij de inzet van vrijwilligers  volgt er daarom met de organisatie een gesprek waar de gedragscodes en het integriteitsbeleid van onze organisatie besproken worden.
 
  • Voorafgaand en tijdens onze diensten/activiteiten is het voor vrijwilligers van Sinterklaas vereniging "Het Grote Boek van Sinterklaas" verboden om te roken en/of alcohol te nuttigen. Uiteraard is het gebruik van drugs bij ons ook niet toegestaan.
 
  • Alle vrijwilligers van Sinterklaas vereniging "Het Grote Boek van Sinterklaas" zorgen ervoor altijd zichtbaar te zijn en niet alleen in een ruimte te zijn met kinderen en/of kwetsbare personen. Deze regel geldt ook voor de omgang met eventuele minderjarige personen (bijvoorbeeld Pieten in opleiding) van Sinterklaas vereniging "Het Grote Boek van Sinterklaas"  zelf.
 
  • De vrijwilligers van Sinterklaas vereniging "Het Grote Boek van Sinterklaas"  worden gewezen op de gedragsregels van Sinterklaas vereniging "Het Grote Boek van Sinterklaas" en hebben tevens uitgebreide instructies gehad in wat er voorafgaand en tijdens een evenement van ze wordt verwacht en hoe ze zich dienen te gedragen.
 
  • Discriminerende en seksueel getinte opmerkingen en/of gedraging en worden door Sinterklaas vereniging "Het Grote Boek van Sinterklaas"  niet geaccepteerd.
 
  • Sinterklaas vereniging "Het Grote Boek van Sinterklaas" heeft tijdens evenementen een controlerende taak in het naleven van de gedragscode, het figuur Piet, huishoudelijke reglementen en het integriteitsbeleid.
 
  • Opvattingen over wat integer is, kunnen veranderen. Daarom passen we onze beleidsregels aan indien daarvoor redenen bestaan op basis van bijvoorbeeld ontwikkelingen in de samenleving en/of wensen van onze opdrachtgevers.
 
Namens het bestuur,
Sinterklaas vereniging "Het Grote Boek van Sinterklaas"